Archív článkov

Moja sezóna, vaša sezóna, jeho sezóna, ich sezóna

16.10.2014 11:37
V máloktorom klube sú tak narušené vzťahy, ako v Nitre. Toto potvrdí väčšina ľudí, ktorí týmto prostredím prešli či už ako funkcionári, hráči alebo tréneri. Práca hokejových funkcionárov je extrémne náročná a každý, kto sa v určitom období podieľal na vedení klubu, by si zaslúžil skôr dres so...

Leasingy

30.09.2014 10:42
Leto 2008 klub prežil iba vďaka nápadu zrealizovať spätný leasing zariadení (výsledková kocka, rolba, požiarno-evakuačný rozhlas, kamerový systém). Keďže o tejto téme sa s obľubou vyjadrovali hlavne ľudia, ktorí vôbec nevedeli, ako to naozaj bolo alebo iba počuli iných ľudí, ktorí tým zase v...

Porovnanie rozpočtov HC Nitra a MMHK Nitra

08.09.2014 11:45
    Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich článkoch, jedným z medializovaných dôvodov vzniku občianskeho združenia MMHK Nitra bol údajne aj záujem vedenia mesta v zastúpení osobou primátora, na väčšej transparentnosti vo financovaní mládežníckeho hokeja. Boli sme teda zvedaví, čo to...

Občianske združenie verzus akciová spoločnosť a porovnanie po dvoch sezónach

21.05.2014 11:43
    Zmena prevádzkovateľa nitrianskej hokejovej mládeže sa udiala v lete 2012, kedy sa ukončila dlhotrvajúca kampaň a dovtedajší držiteľ mládežníckych licencií HC Nitra bol prakticky donútený súhlasiť s "odovzdaním" mládeže. Ak už sa mala mládež prevádzať pod iný subjekt, jej...

Vysvetlenie prevzatia záväzkov z HC na MMHK

19.03.2014 11:42
    Je všeobecne známe, že na procese zmeny držiteľa mládežníckych licencií sa podieľali aj niektorí predstavitelia mesta Nitra. Dňa 2. júla 2011 zverejnil spravodajský portál sme.sk a dňa 4. júla 2011 aj regionálne noviny vyjadrenie primátora mesta, že „Do budúcna chceme smerovať...

Údajné dôvody záujmu o prevod mládeže z HC na MMHK

12.03.2014 11:41
    V máji 2012 sme súhlasili s prevodom mládežníckych licencií z HC Nitra na novozaložené občianske združenie MMHK Nitra a zároveň sme sa dobrovoľne zaviazali, že nebudeme vstupovať do stretnutí zástupcov MMHK s rodičmi, na ktorých im malo byť vysvetlené, prečo dochádza k zmene...

Čo predchádzalo prevodu licencií z HC na MMHK

27.02.2014 10:20
    V marci 2012 sme obdržali požiadavku Licenčnej komisie SZĽH, aby sme na základe podnetu HK Nitra zdokladovali úhrady za súťažné mládežnícke licencie z júla 2009. V súvislosti s tým sme sa neoficiálne dozvedeli, že HK Nitra žiada o vrátenie mládežníckych licencií,...

Spolupráca mužov a mládeže alebo ako to bolo naozaj

25.02.2014 11:39
    Už v minulosti sme na predchádzajúcej stránke hcnitra.sk vysvetľovali dôvody oddelenia mládeže od mužov, priestor sme tomu venovali aj na tejto stránke a preto sa tým teraz nebudeme detailne zaoberať. Okrem spomínaných dôvodov sme postupne nadobudli aj presvedčenie, že...

Prečo došlo po oficiálnom osamostatnení mládeže aj k faktickému

16.02.2014 11:36
    V predchádzajúcom článku sme sa venovali dôvodom oficiálneho oddelenia mužov, mládeže a prevádzky. Zámerne píšeme "oficiálneho", pretože na začiatku sezóny 2009/2010 klub riadili členovia predstavenstvev HK a HC spoločne, aj keď každý zastrešoval oblasť, ktorá mu podľa...

Sezóna 2008/2009, situácia po nej a prevod mládeže na HC

07.02.2014 11:34
    Sezónu 2008/2009 sme začínali ako nové predstavenstvo vo veľmi zlej ekonomickej situácii, pretože zostali neuhradené niekoľkomiliónové záväzky z predchádzajúcej sezóny. Pre niekoho to možno nebolo nič zvláštne, pretože v tých časoch nebol po sezóne na nule žiadny klub, ale v...
Záznamy: 1 - 10 zo 18
1 | 2 >>