Sezóna 2008/2009, situácia po nej a prevod mládeže na HC

07.02.2014 11:34

    Sezónu 2008/2009 sme začínali ako nové predstavenstvo vo veľmi zlej ekonomickej situácii, pretože zostali neuhradené niekoľkomiliónové záväzky z predchádzajúcej sezóny. Pre niekoho to možno nebolo nič zvláštne, pretože v tých časoch nebol po sezóne na nule žiadny klub, ale v Nitre bola situácia oveľa zložitejšia, pretože na nule neskončilo už niekoľko predchádzajúcich sezón. Preto sme možno v úvode urobili chybu, keď sme podľahli vtedajším zvyklostiam a tlaku okolia, aby sme mali už 1.mája podpísané skoro celé mužstvo. Káder vyzeral celkom slušne a nová trénerská dvojica Jiří Kučera a Ivan Hrtús sa pustila do práce. Keďže predchádzajúce sezóny sa nedali oddeliť, bolo potrebné z tohtosezónnych príjmov platiť aj staršie záväzky. Tie financie nám samozrejme následne chýbali v "našej" sezóne. Leto 2008 klub prežil vďaka nápadu zrealizovať spätný leasing zariadení (výsledková kocka, rolba, požiarno-evakuačný rozhlas, kamerový systém). Táto téma sa neskôr dlho rozoberala a s obľubou sa k nej vyjadrovali hlavne ľudia, ktorí vôbec nevedeli, ako to naozaj bolo alebo iba počuli iných ľudí, ktorí svojou interpretáciou zase v skutočnosti hrali svoje hry. Preto jej niekedy v budúcnosti budeme venovať samostatný priestor. Počas leta začal mať problémy s plnením svojich záväzkov voči klubu vtedajší generálny partner ARDO. Boli sme ubezpečovaní, že problémy sú iba prechodné a sú spôsobené iba zmenou vlastníckej štruktúry v Taliansku. Ako sa však neskôr ukázalo, ARDO malo problémy z dôvodu začínajúcej krízy a poklesu predaja a od októbra 2008 prestalo klubu za svoju reklamu platiť úplne. Zo športového hľadiska sezóna nezačala zle a po prvých 6.kolách sme boli na 5.mieste. Potom prišla nešťastná prehra na ľade SR20, čo sa prenieslo aj do situácie v kabíne a následne sme zaznamenali sedem prehier v rade. Napriek tomu a aj napriek nitrianskej tradícii netrpezlivosti sme sa rozhodli podržať trénera Jiřího Kučeru, ktorý dostal mandát zapracovať do mužstva čo najviac vlastných odchovancov. Samozrejme výsledky sa nemohli dostaviť hneď. Tlaky a netrpezlivosť okolia neboli ničím príjemným, ale boli sme si vedomí, že je to daň za nekoncepčné fungovanie klubu, kedy nebola vôľa a trpezlivosť dávať priestor mladým hráčom, ale bola snaha naháňať výsledky za každú cenu. V tom období sa stupňovali aj tlaky ľudí z predchádzajúceho vedenia, pretože sme chceli ísť svojou cestou. Keďže klub bol dlhodobo v problémoch a my sme dostali mandát na jeho vedenie, chceli sme v určitých veciach zmeniť štýl a spôsob práce. Vždy keď niečo nefunguje, sú nutné zmeny. Toto sa však niektorým osobám nepáčilo a tak z pozície akcionárov začali viesť voči nám kampaň, ako keby sme klubu zámerne škodili. Každý krok, ktorý sme urobili, bol kritizovaný, ako keby dovtedy všetko fungovalo bezchybne. Bolo za tým doslova až cítiť snahu, aby sa čo najskôr zabudlo, v akom stave sme prebrali klub. Rozpory sa prehlbovali, až vznikli dve názorové platformy s rozdielnym pohľadom na fungovanie klubu. Nastala paradoxná situácia, keď peniaze do klubu nosili hlavne najmenší akcionári a tí najväčší, ktorých prínos bol v tej sezóne minimálny, prešli do opozície. Nás, ako predstavenstvo neodvolali, pretože vedeli, že naozaj hasíme aj vlastnými peniazmi, ale polarizovali sa vzťahy, ktoré prechádzali do osobných averzií. V januári 2009 názorová opozícia dokonca využila svoju percentuálnu (nie početnú) väčšinu v akciovke a rozhodla o obmedzení právomocí predstavenstva, čo sa nikdy predtým neudialo, dokonca ani vtedy, keď sa klub neúmerne zadlžoval. Opäť sa opakovali staré maniere. Boli veľké tlaky na odvolanie trénera, opäť vládla osobná nevraživosť medzi niektorými ľuďmi, opäť sa kritizovalo všetko, čo nekorešpondovalo s názorom niektorých zakladateľov a.s.. Iste, nie všetky naše rozhodnutia možno spätne považovať za správne, ale bolo to veľmi vypäté obdobie a len málokto sa dokáže vžiť do situácie, v ktorej sme sa nachádzali. Chybou bolo napríklad odvolanie asistenta trénera Ivana Hrtúsa v záverečnej časti sezóny. Tento krok sa však neudial pre nespokojnosť s jeho prácou alebo osobou, čo dokazuje aj skutočnosť, že naďalej pokračoval vo funkcii klubového skauta. Jednoducho občas nastane situácia, keď hráčska kabína potrebuje impulz, aj keď treba povedať, že nie vždy je to najspravodlivejšie riešenie. Nikdy sme však vedome neurobili nič, čo by mohlo klubu ublížiť. Naopak, prinášali sme vlastné nemalé peniaze a hlavne v závere sezóny sme opäť museli prijímať nepopulárne úsporné opatrenia. Z finančného hľadiska sezónu ovplyvnila začínajúca hospodárska kríza, ktorá začala výrazne redukovať možnosti firiem a nesplnenie prísľubov niekoľkých sponzorov. Klub samozrejme vážne zasiahol aj výpadok generálneho sponzora počas sezóny, čo nie je bežná vec. Nakoniec sme sa napriek všetkému vyhli baráži a extraliga zostala zachovaná aj na ďalšiu sezónu.

    Bolo jasné, že v záujme napredovania klubu, sa musí do ďalšej sezóny okrem ekonomických opatrení, udiať niečo predovšetkým vo vzťahových otázkach. Vypočuli sme aj želanie vedenia mesta, aby sa situácia upokojila. Napriek názorovým rozdielom spomínaných platforiem, keďže tieto rozdiely neboli neprekonateľné, nebolo iné riešenie, ako spojenie, pretože každá platforma by mala bez tej druhej ešte väčšie problémy so zabezpečením sezóny. Preto sa obidve strany rozhodli hodiť rozpory za hlavu a spolupracovať. Tak vzniklo pred sezónou 2009/2010 nové vedenie klubu. M.Lukáčik mal zastrešovať športovú oblasť, D.Repa prevádzkovú oblasť a J.Plandora obchodno-marketingovú oblasť. Bolo dohodnuté, že do ďalšej sezóny prejde mládež a prevádzka štadióna pod HC a.s. a extraligová licencia mužov zostane v HK a.s.. Zároveň malo pokračovať riešenie akcionárskej štruktúry klubu, o ktorom sme písali v predchádzajúcom článku (Dôvody vzniku HC Nitra, a.s.) tak, aby časom mohol celý klub oficiálne fungovať pod hlavičkou HC. Zatiaľ vstúpil do sezóny 2009/2010 aspoň pod názvom a logom HC Nitra. S týmto súvisela aj ponuka členstva v HC Nitra pre verejnosť, ktorá sa však stretla s nulovým záujmom. Na základe rozhovorov o tom, ako by mal klub ďalej fungovať, sa nové trojčlenné vedenie dohodlo, že si navzájom recipročne prepíše akcie tak, aby sa stali rovnocennými partnermi v obidvoch a.s.. Zároveň bola predstava, že sa sformuje skupina akcionárov, ktorí by boli ochotní plniť stanovené podmienky a postupne by sa snažili o zlikvidovanie dlhov tak, aby nič nebránilo prevodu extraligovej licencie na HC. Na začiatku sezóny tak HK Nitra a.s. postúpil všetky svoje marketingové práva na HC Nitra a.s., taktiež došlo k zmene nájomcu štadióna a došlo aj k prevodu mládežníckych licencií. Zároveň bola medzi HK a.s. a HC a.s. uzavretá zmluva o združení bez právnej subjektivity podľa platnej legislatívy SZĽH tak, ako tomu bolo aj v iných kluboch. Tým, že boli vytvorené dva subjekty, však muselo prísť k zmene v predstavenstvách. Preto z predstavenstva HK a.s. postupne odstúpili všetci členovia predstavenstva HC a.s.. V tom čase najväčší akcionár HK síce javil záujem o akcionársky vstup do HC, ale stále to nevyzeralo tak, že sa chystá podeliť aj o svoje akcie v HK podľa pôvodného plánu. Postupom času sa z rôznych dôvodov naozaj nedotiahli vzájomné prevody akcií a neskôr sme nadobudli pocit, že J.Plandora už ani nemá skutočný záujem o vstup do HC. Možno si uvedomil, že reštrukturalizáciou HK a.s. sa vlastne našlo riešenie na jeho ďalší chod a zároveň prestala byť pod kuratelou HK prevádzka aj mládež, čo bolo dlhodobo jeho cieľom. Možno si tiež uvedomil, že kým v HC a.s. by sme boli rovnocennými akcionármi, v HK a.s. mal najväčšie právomoci. Všetko dôležité z jeho pohľadu zostalo v HK a preto, keď sa objavila možnosť, ako sa môže HK a.s. zbaviť väčšiny dlhov prostredníctvom reštrukturalizácie, bolo zrejme rozhodnuté. Možno tu niekde treba hľadať dôvody, prečo nakoniec nedošlo k dotiahnutiu pôvodného zámeru a prečo do HC nakoniec neprešľi aj muži, ale iba mládež a prevádzka. Nebránilo to však vzájomnej spolupráci, pretože situácia, že muži a mládež sú oddelení na samostatné subjekty, bola a je na Slovensku úplne bežná. Len v Nitre sa niektorí ľudia zámerne snažili vytvoriť dojem, že ide o anomáliu.

    Na záver jedno konštatovanie. Ako bolo spomínané už v predchádzajúcom článku, dôvod, prečo boli prevedené mládežnícke licencie na HC a.s., sa neskôr a predovšetkým počas útokov na HC v prvej polovici roka 2012, interpretoval ako účelový krok z dôvodu ochrany mládeže pred prípadným konkurzom klubu v prípade neúspešnej reštrukturalizácie. Potom sa údajne mládež mala vrátiť naspäť. V tom čase nemalo zmysel reagovať, lebo kocky už boli hodené, ale najlepšiu odpoveď vždy dajú fakty. HC Nitra a.s. bol založený v októbri 2008, k podpisu zmlúv o prevode mládežníckych licencií došlo v júli 2009 a reštrukturalizácia HK bola zahájená v decembri 2009. Takže interpretácia o výlučnom a účelovom dôvode ochrany mládeže je iba čiastočná pravda. V skutočnosti bolo totiž pôvodným zámerom previesť neskôr, keď to bude možné, na HC a.s., ako na nový a čistý subjekt, aj mužskú extraligovú licenciu. Preto sa mali stať akcionármi HC aj ďalší ľudia z HK. K tomuto už ale z dôvodu ďalších opakovaných nezhôd nedošlo.