Spolupráca mužov a mládeže alebo ako to bolo naozaj

25.02.2014 11:39

    Už v minulosti sme na predchádzajúcej stránke hcnitra.sk vysvetľovali dôvody oddelenia mládeže od mužov, priestor sme tomu venovali aj na tejto stránke a preto sa tým teraz nebudeme detailne zaoberať. Okrem spomínaných dôvodov sme postupne nadobudli aj presvedčenie, že mládežnícke a juniorské tímy by mali aj na Slovensku existovať po vzore zámorského hokeja ako samostatné subjekty, ktoré sa venujú výchove hokejistov. V každom klube bude totiž vždy na prvom mieste iba A-mužstvo, čo samozrejme nemožno funkcionárom zazlievať. Ale celkom prirodzene sa tak mládež dostáva do úzadia a nie je jej venovaná taká pozornosť, aká by bola potrebná. Nakoniec, v mládežníckom hokeji je dnes úplne jasné, či jeho organizácia funguje lepšie v zámorí alebo na Slovensku. Samozrejme, nejaká spolupráca je potrebná aj so seniorským hokejom, ale toto sa dá legislatívne veľmi jednoducho dosiahnuť. Právna a ekonomická samostatnosť preto vôbec nebráni športovej spolupráci a to sa v tom čase v Nitre aj dialo. Žiaľ, iba jednostranne. Na túto tému sa v minulosti porozprávalo veľa poloprávd o tom, ako si HC nárokovalo na hráčov a nechcelo ich púšťať k mužom do HK a podobne. V skutočnosti sme však nikdy žiadnemu juniorovi nebránili, aby nastúpil za mužov. Naopak, boli by sme najradšej, keby ich tam hralo čo najviac, pretože so stúpajúcim počtom vlastných odchovancov v seniorskej extralige by stúpol aj imidž výchovy mládeže. Každá spolupráca však musí byť obojstranne korektná, čo sa žiaľ zo strany vedenia HK nedialo. Ako je všeobecne známe, k prevodu mládežníckych licencií z HK na HC došlo v júli 2009. Zároveň došlo k vytvoreniu združenia bez právnej subjektivity medzi HK a HC, ktoré slúžilo hlavne mužom, pretože bez neho by nemohli hrať extraligu. Tu je potrebné zdôrazniť, že stav, kedy mládež riadi jeden subjekt a mužov iný subjekt nie je žiadnou anomáliou, ako sa to neskôr snažilo podsúvať vedenie HK nielen rodičom detí a vedeniu mesta, ale prostredníctvom niektorých novinárov aj verejnosti. Naopak, treba povedať, že anomáliou je skôr stav, keď sú muži a mládež v jednom subjekte, pretože ako potvrdzuje aj oficiálny dokument SZĽH, vo všetkých extraligových a aj v časti prvoligových kluboch sú muži a mládež oddelení. Žiaľ, ako vo viacerých ďalších situáciach, aj tu došlo k zámernému skresľovaniu skutočnosti a opakovaná lož sa zase raz mala stať pravdou. HC Nitra si povinnosti vyplývajúce zo zmluvy plnilo bez výhrad a keďže sme sa venovali výchove mladých hokejistov, ktorí sú postupne zabudovávaní do mužstva mužov, zdalo sa nám seriózne, aby sa HK Nitra podieľal nejakým spôsobom na výchove hráčov, ktorí boli následne bezplatne k dispozícii pre A – mužstvo. Výchova mládeže je finančne náročná záležitosť a nie je predsa normálne, aby niekto venoval výchove hráčov svoj čas, energiu, peniaze a potom príde niekto iný, jednoducho si ich zoberie a nielenže ani nepoďakuje, ale naopak, očierňuje a intriguje. Vzduchom lietali rôzne „zaručené“ informácie o tom, ako sme chceli od HK peniaze za juniorov, ako sme robili prekážky, atď. Nič z toho nie je pravda. My sami sme navrhli niekoľko možností, ako by sa mohol HK podieľať na výchove hráčov, hlavne juniorov, ktorých si bude neskôr brať do A-mužstva. Jedným z návrhov v roku 2010 bola aj požiadavka na určenie reklamnej plochy, ktorú by malo k dispozícii HC a ktorú by mohlo poskytovať sponzorom mládeže a teda z jej prenájmu by mala mládež príjem. Vedenie HK nesúhlasilo. Neskôr jeden z členov predstavenstva HK dokonca sám navrhol finančnú čiastku, ktorú by podľa neho mohol HK vyčleniť na podporu mládeže, ale na druhý deň nám oznámil, že s tým predstavenstvo HK nesúhlasí. Pritom sa jednalo o čiastku, ktorá sa rovnala zhruba 3/4 ročných nákladov na juniorku, ktorú sme vlastne mali len pre potreby mužov. Ponúkli sme teda vedeniu HK, že im bezplatne odovzdáme celú juniorku vrátane súťažnej licencie, ale tí to odmietli, čo nás definitívne utvrdilo v tom, že vedenie HK nemá záujem podieľať sa na výchove mládeže. Celý čas sa nikto z HK ani slovom nezaujímal o mládež a my sme sa celý čas trpezlivo snažili upraviť pravidlá spolužitia zmluvou o spolupráci, ktorá mala byť uzatvorená už na začiatku. Navrhovali sme rôzne možnosti, ale odpoveďou nám vždy bolo iba mlčanie a ignorovanie návrhov, hranie na čas, prípadne sme sa s prekvapením dozvedeli, že vraj my sa nechceme dohodnúť... Nakoniec sme predstavenstvu HK navrhli, aby oni sami predložili svoj návrh spolupráce, čo sa niekedy v novembri 2010 aj stalo. Keď sme s návrhom ihneď súhlasili, opäť nastala pôvodná taktika, teda mlčanie. Treba tiež povedať, že celý čas sa neuskutočnilo ani jediné spoločné zasadnutie predstavenstiev mužov a mládeže. Postojom členov predstavenstva HK bol iba nezáujem riešiť akýkoľvek problém. Nebudeme tu opisovať všetky problémy, ale na ilustráciu možno iba malý príklad. Od mája 2010 sa nenašiel nikto, kto by za HK podpísal zmluvu o prevode niekoľkých mobilných telefónov, ktoré po celý čas platil mládežnícky klub HC Nitra, pričom tieto používal manažment a tréneri HK ešte od sezóny 2009/2010. Od mája do decembra 2010 to HC stálo cca 1.500,-Eur, ktoré mohli byť inak použité pre mládež. Keby sme v decembri nedali pokyn na odpojenie telefónov, neboli by prepísané dodnes. Samozrejme nám tie telefónne účty HK nikdy nepreplatilo. Namiesto toho, aby HK nejako prispelo na výchovu mládeže, bola to práve mládež, ktorá na takúto spoluprácu doplácala. A tak by sa dalo pokračovať ďalej. Najskôr nám to nikto z predstavenstva HK nepovedal do očí, ale postupne sa začali objavovať signály, že čo my vlastne chceme, vraj sme chceli samostatnú mládež, tak nech si ju financujeme, že veď nakoniec sa aj tak mládež opäť spojí s mužmi, atď. V poriadku, ani so samostatným financovaním mládeže by sme nemali žiadny problém, ale potom by bolo seriózne fungovať naozaj ako dva nezávislé subjekty, pretože z dvoch osôb, ktoré žijú v jednej domácnosti si nemôže jeden z nich brať iba práva a žiadne povinnosti. Ale vždy sme to hodili za hlavu a našu časť nepísanej dohody sme plnili naďalej.

    Na začiatku sezóny 2011/2012 došlo k miernemu zlepšeniu komunikácie zo strany HK a zdalo sa, že konečne príde aj k normálnej spolupráci, pretože koncom septembra na stretnutí s rodičmi na pôde MsÚ zaznel pred všetkými, vrátane vedenia mesta, záväzok zo strany predstaviteľov HK poskytovať mládeži bezplatne dopravu a ľad. Ohľadom dopravy išlo o vyhlásenie pána Pupáka, ktorý tlmočil odkaz pána Šmidáka a ohľadom ľadu odpovedal pán Chrenko na priamu otázku jedného z rodičov, konkrétne pána Mačeka. Napriek tomu, že všetci rodičia si celú sezónu mysleli, že je tomu tak, realita bola iná. Kompletná doprava a úprava ľadu za sezónu 2011/2012 nám bola zo strany HK vždy mesačne vyfakturovaná. Za celú sezónu sa jednalo o služby v hodnote viac ako 50 tisíc eur. Pre ľudí, ktorí poznajú nitrianske pomery, to však žiadne prekvapenie nebolo.

    Na HC boli neustále vyvíjané tlaky, štartovali sa rôzne „kauzy“, striedali sa kontroly, robili sa účelové mediálne výstupy, očierňovali sa osoby vo vedení, zneisťovali sa tréneri a rodičia, dokonca došlo k pokusu o vymazanie HC Nitra z obchodného registra prostredníctvom účelového návrhu na obchodný súd, atď. Bolo to vyčerpávajúce a frustrujúce. Niekto sa snažil robiť všetko pre kompromitáciu mládežníckeho klubu HC Nitra, ako keby ten bol jediným problémom nitrianskeho hokeja. Pritom HK Nitra bol dlhodobo v obrovských vzťahových a finančných problémoch a naozaj to vyzeralo tak, ako keby bolo treba odpútať pozornosť iným smerom. Niektorí ľudia mali s vedením HC osobný problém, ďalší sa zase chceli zviesť na záujme vedenia mesta spojiť mužov a mládež, pričom tento záujem bol zrejme spôsobený iba dezinformáciami, ktoré boli zámerne podsúvané vedeniu mesta. V hokejovej Nitre bolo často zvykom vyrábať takzvaných "neprajníkov" klubu a aj preto sa ľudia vo vedení neboli nikdy schopní zomknúť a vždy bol niekto proti niekomu. Pre nezainteresovaného človeka to vtedy mohlo naozaj vyzerať navonok tak, že my sme tí zlí a problémoví a pritom sa ešte sťažujeme, že sa všetci proti nám spikli. Nedá sa tu detailne popísať, čo všetko sa vtedy dialo. Ale či už vtedy alebo dnes s odstupom času, stále jasne vidieť, že to bola osobná politická hra voči našim osobám. Veď história neraz dokázala, že na vyrábaní nepriateľov a "ochranou" pred nimi sa dá častokrát postaviť úspešná agenda. Aj keď naštastie vždy iba dočasne....