Porovnanie rozpočtov HC Nitra a MMHK Nitra

08.09.2014 11:45

    Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich článkoch, jedným z medializovaných dôvodov vzniku občianskeho združenia MMHK Nitra bol údajne aj záujem vedenia mesta v zastúpení osobou primátora, na väčšej transparentnosti vo financovaní mládežníckeho hokeja. Boli sme teda zvedaví, čo to bude v praxi znamenať, pretože viac informácií, ako sme zverejňovali na vtedajšej stránke hcnitra.sk, sa snáď už ani zverejňovať nedalo. Určite si každý dobre pamätá, že na web stránke bol zverejňovaný rozpočet po jednotlivých položkách, ďalej naskenované zmluvy o dotáciách, členské sa platilo na účet a zverejnená bola aj smernica o financovaní mládežníckeho hokeja, ktorá obsahovala všetky informácie odkiaľ a na čo sa používajú financie. Uplynuli dva roky od prevodu mládeže na MMHK a to avizované "zlepšenie" transparentnosti v skutočnosti znamená, že sa nezverejňuje vôbec nič a oficiálna stránka MMHK ako keby ani neexistovala. Až začiatkom septembra 2013 sa objavil na stránke hknitra.sk článok o rozpočte HK Nitra a jeho napĺňaní. Bol rozdelený na dve časti a to muži a mládež. Okrem možnosti porovnať, koľko stála mládežnícka sezóna pod vedením HC a koľko stojí mládežnícka sezóna pod vedením MMHK, treba tento článok uvítať ešte z ďalších dvoch dôvodov. Za prvé - verejnosť sa už aj oficiálne a bez zakrývania dozvedela, že mládež je v skutočnosti samostatná iba formálne. Za druhé - verejnosť sa konečne dozvedela pravdu, že za vtedajšími odchodmi mladých hráčov nebola neschopnosť vedenia HC alebo nejaký rozvrat mládeže, ako sa to vtedy účelovo podsúvalo, ale zle nastavená legislatíva.

    Farebným textom citujeme z uvedeného príspevku na hknitra.sk:

Mládež: Náklady cca 300 tisíc. Mzdy trénerov, ľadová plocha, doprava, 20% zamestnaci klubu z celkovej čiastky, strava, rozhodcovia, výstroj, ostatné športové výdavky
Z čoho to skladáme? Zväz 30 tisíc, mesto 20 tisíc + 100 tisíc výroba ľadu, 50 tisíc príspevky rodičov. Zvyšok cca 100 tisíc sponzori klubu. Zabezpečuje sa cez reklamných partnerov A mužstva, nakoľko do mládeže sa sponzorom samostatne prezentovať nechce. Práve tých 100 tisíc by sme potrebovali, aby nám s tým niekto pomohol. V hokeji totiž v súčasnosti takmer neexistuje obchod s hráčmi. Vychovávame ročne mladých hokejistov, ktorí aj kvôli zle nastavenej legislatíve odchádzajú ( samozrejme tí najlepší). Mať tak navyše 100 tisíc Euro na mládež oproti tomuto súčasnému stavu, tak sme na tom lepšie a môžeme aj kvalitnejšie pracovať. Viac ľadu, lepší tréneri, lepšia regenerácia, rehabilitácia, výstroj. Takto len stagnujeme.

    Toľko citát. Dolu pod týmto článkom je rozpočet HC Nitra na sezónu 2011/2012 po jednotlivých položkách, ktorý bol celú sezónu zverejnený na stránke hcnitra.sk. Porovnanie si teda veľmi jednoducho môže urobiť každý sám. Nedá sa však nevyjadriť k údajom prezentovaným v spomínanom rozpočte HK (resp. MMHK) zo septembra 2013. Síce bolo zverejnených iba zopár orientačných čísel a oveľa viac svetla by vnieslo rozdelenie rozpočtu na jednotlivé položky, ale aj bez toho sa nedá nevšimnúť si niektoré zvláštnosti.

    V rozpočte sa spomína ľadová plocha resp. výroba ľadu. Podľa písomného stanoviska primátora mesta z mája 2013 však "v rámci činnosti klubu mesto bezplatne zabezpečuje zimný štadión, na základe čoho môžu všetky mládežnícke družstvá trénovať na ľade bezplatne."  Je známe, že nájomca štadióna, ktorým je HK Nitra, už nemá od januára 2012 nič spoločné s úhradou energií, ale z dôvodu objektivity treba povedať, že okrem energií existujú pri prevádzke štadióna aj ďalšie prevádzkové náklady. Pravdou je však taktiež to, že HK Nitra má všetky príjmy z prenájmu ľadu od firiem, hokejových partií, krasokorčuliarov a z verejného korčuľovania, ktoré pokrývajú všetky tie ďalšie prevádzkové náklady.

    Ďalším zaujímavým údajom je potreba 100 tis. eur od sponzorov klubu na chod mládeže. Skúsme si túto informáciu trochu rozobrať, pretože počas éry samostatnej mládeže v HC sme takých sponzorských peňazí mali iba asi tretinu. Ak by sme teoreticky pripustili, že údaj 100 tisíc je správny, je namieste otázka, čo všetko platí klub oproti minulosti naviac, keď rozpočet mládeže v predchádzajúcich sezónach bol ďaleko nižší. Ak teraz klub platí niečo naviac, rodičia a deti to mali logicky pocítiť buď cez znížené poplatky alebo cez ďaleko lepšiu starostlivosť. Ale ak sa nič nezmenilo a všetko je ako predtým, je zase namieste otázka, kto počas éry, keď bola mládež v HC, doplácal tento rozdiel, keď bola mládež úplne ekonomicky oddelená od A-mužstva. Možno sa však ponúkajú dve úplne odlišné otázky. Za prvé - boli deklarované výdaje za éry HC podhodnotené? Ale také niečo by predsa nemalo žiadny zmysel, pretože keby chcel HC získať viac peňazí od rodičov alebo od mesta, logicky by sa snažil skôr o nadhodnotenie svojich výdajov. Za druhé - sú vyššie uvedené deklarované výdaje za éry MMHK nadhodnotené so snahou zaplátať diery niekde inde? Odpoveď na túto otázku neponúkame, pretože tú by mali hľadať predovšetkým ľudia, ktorí sa na tie uvedené výdaje skladajú.