Moja sezóna, vaša sezóna, jeho sezóna, ich sezóna

16.10.2014 11:37

V máloktorom klube sú tak narušené vzťahy, ako v Nitre. Toto potvrdí väčšina ľudí, ktorí týmto prostredím prešli či už ako funkcionári, hráči alebo tréneri. Práca hokejových funkcionárov je extrémne náročná a každý, kto sa v určitom období podieľal na vedení klubu, by si zaslúžil skôr dres so svojim menom pod strechou štadióna, ako očierňovanie. Žiaľ, realita je úplne iná a je skôr tendencia zvádzať všetko zlé na tých predtým alebo tých potom. V nasledujúcich riadkoch budeme ilustrovať, ako sa dá napríklad účelovou dezinterpretáciou čísel viesť kampaň voči osobám, ktoré svojho času patrili k záchrancom klubu. Kto ďalší sa po takýchto negatívnych skúsenostiach dobrovoľných nadšencov ešte nechá nachytať na pomoc klubu?

    Ako nové predstavenstvo a.s. sme nastúpili do funkcií v januári 2008. Klubový účet bol prázdny, predpokladné príjmy minimálne a náklady na zvyšok sezóny práve kulminovali. V klube bolo 18 (!) neukončených súdnych sporov a dve exekúcie. Väčšinu súdnych sporov sa nám podarilo mimosúdne uzavrieť a exekúcie sme museli vyplatiť, aby nám vôbec odblokovali prázdne účty. V januári 2008 sme platili energie za september 2007 a museli sme pustiť 6 hráčov na hosťovanie, aby sme hneď neskončili krachom. Za mesiace január až apríl 2008 mal klub podľa evidencie pokladníčky p.Kočicovej skoro o 5 mil. Sk vyšší výdaj ako príjem. Naviac v sezóne 2008/2009 nesplnili niektorí avizovaní sponzori svoje prísľuby a generálny reklamný partner Ardo nám dokonca prestal platiť a skončil v konkurze. Okrem toho sme museli v júli 2008 doplatiť firme p. Bartíka 550 tis. Sk, aby spustil výrobu ľadu napriek tomu, že mesto dalo rok predtým klubu dotáciu na rekonštrukciu strojovne v plnej výške. Okrem bežných reklamných príjmov, sme v lete 2007 vstupovali do klubu 6 akcionári, každý z nás zaplatil za akcie a aj tak dostali hráči októbrové výplaty v decembri. Pravdepodobne sa cez leto vykrývala predchádzajúca sezóna 2006/2007, ale ťažko povedať, v akých číslach skončila, keď už v polovici ďalšej sezóny, teda v novembri 2007, bol klub na dne. Napriek tomuto všetkému v prihláškach veriteľov v reštrukturalizácii klubu figuruje len málo záväzkov z uvedeného obdobia (2007/2008) a to aj napriek tomu, že bývalý riaditeľ z danej sezóny, v jednom internom materiále odhadol, že tá jeho sezóna skončila so záväzkami cca 8 mil. Sk. Vysvetlenie je veľmi jednoduché a logické – veľa záväzkov zo sezóny 2007/2008 sme uhradili z našich súkromných peňazí a samozrejme tiež z príjmov „našej“ sezóny 2008/2009. A celkom logicky nám potom tie peniaze chýbali na konci "našej" sezóny. Oproti tomu v prihlásených záväzkoch z „našej“ sezóny 2008/2009 je zase veľa prihlášok preto, lebo sa po našom odchode z klubu nepoužil na ich úhradu rovnaký kľúč a neuhrádzali sa z príjmov nasledujúcej sezóny. Dôvod? Zámerné delenie záväzkov a sezón na moje, tvoje, naše alebo ich a to podľa toho, ako to kedy komu vyhovuje. Keď nový manažment v nasledujúcej sezóne neuhrádza predchádzajúce záväzky a ak sa potom podľa tohto uhla pohľadu interpretujú čísla, tak na verejnosť vychádzajú veľmi nekorektné údaje. Je to ako keby nastúpil do akejkoľvek inej firmy nový riaditeľ a zamestnancom povedal, že výplatu za predchádzajúci mesiac nech si idú vypýtať od bývalého riaditeľa... Dovolíme si tvrdiť, že ide o zámerné "nepochopenie" fungovania obchodnej spoločnosti. Treba si uvedomiť, že a.s. sme preberali v končiacej sa sezóne od vedenia resp- riaditeľa, ktorý to po ďalšej sezóne preberal od nás naspäť. Pri preberaní spoločnosti predsa nemôžem prevziať iba to, čo sa mi hodí, ale aj to, čo sa mi síce nemusí páčiť, ale ignorovať to nemôžem. Predchádzajúce vedenie nemalo nikdy v „našej“ sezóne na sekretariáte šanón, do ktorého sme dávali „jeho“ záväzky tak, ako to v ďalšej sezóne bolo robené nám a nikdy sme za predchádzajúcim vedením neposlali jediného veriteľa, nech si ide pýtať od neho. Osobám pohybujúcim sa v okolí klubu bolo podsúvané, že k stavu záväzkov spoločnosti k 30.aprílu 2008 v sume 23 mil. Sk, sme my v ďalšej ("našej") sezóne pridali "sekeru" ďalších viac ako 10 mil. Sk. V tejto súvislosti je zaujímavé, že v reštrukturalizácii boli prihlásené pohľadávky bez HC Nitra a.s. v sume cca 600 tis. €. To je o 5 mil. Sk menej, ako bola sekera zo sezóny 2007/2008 (23 mil. Sk)! Ak sme my v „našej“ sezóne 2008/2009 zvýšili stav záväzkov o ďalších viac ako 10 mil. Sk, prečo sa doteraz neprihlásili veritelia, ktorým je klub dlžný tých ďalších 15 mil. Sk??? Vysvetlenie je jednoduché - pretože nič také nie je pravda!!! Keď sa tu už hráme na niečie sezóny, prečo nikto doteraz nespočítal čisté príjmy a výdaje po jednotlivých sezónach. Dotyční, ktorí hľadajú na psa palicu, sa zaoberajú iba tým, kto koľko zostal na konci sezóny dlžný a to je veľmi skresľujúci údaj, čo dokumentuje aj vyššie uvedený prípad. Netvrdíme, že my sme boli bez chyby, ale tie robí každý a zvlášť v situácii s permanentným nožom na krku. Naviac si treba uvedomiť, že klub sme preberali v ekonomicky najhoršom čase (končiaca sezóna), kedy nebol čas na nejaké analýzy. Išlo o existenciu. Nejdeme tu hodnotiť jednotlivé osoby, ktoré viedli klub napríklad za posledných 10 rokov. Sme si istí, že každý z nich sa snažil podľa svojich možností a nikto z nich nechcel klubu uškodiť. Na druhej strane si tak isto nikto (a zvlášť keď sa výraznou mierou podieľal na vzniknutej situácii) nemôže len tak dovoliť tvrdiť, do akých problémov sme dostali klub napríklad my. Možno by potom neuškodilo pripomenúť si aj to, že HK Nitra a.s. vznikol pred sezónou 2005/2006 a už po štyroch sezónach skončil kvôli značným dlhom v reštrukturalizácii.

    Zdá sa, že v Nitre aby sa ľudia vo vedení aspoň ako tak pre niečo spojili, potrebujú vyrobiť niekoľko akože "neprajníkov", pred ktorými by klub akože ochraňovali. Možno aj pre toto negatívne ovzdušie je klub dlhodobo ako keby zakliaty.

Keďže my sme tie sezóny nedelili tak, ako to bolo predtým v Nitre zvykom ("Bartove sezóny, Paštinského sezóny, Plandorove sezóny,..."), snažili sme sa v rámci možností platiť záväzky aj z predchádzajúceho obdobia. Samozrejme sme predpokladali, že tie peniaze nám zase logicky budú chýbať na konci "našej" sezóny 2008/2009, ale dúfali sme, že dlhy sa budú postupne znižovať a tie "naše" sa zase budú riešiť v budúcnosti rovnako, ako sme riešili my predchádzajúce. Lenže to sme ešte netušili, ako sa mýlime, pretože po "našej" sezóne (po našom odstúpení a po návrate predchádzajúce vedenia) sa väčšina "našich" záväzkov odkladala do "našich" šanónov na sekretariáte klubu. Keďže sa neriešili, podľa prihlášok veriteľov do reštrukturalizácie (december 2009) to na prvý pohľad vyzeralo tak, že z predchádzajúcich sezón toho zostalo zaplatiť menej, ako z "našej" jednej. Samozrejme kto vie uvažovať a nepodľahne demagógii, toho by zaujímali čisté príjmy a výdaje po jednotlivých sezónach a nie stav záväzkov na konci sezóny, pretože ak sa platia dlhy zo sezóny do sezóny, stav záväzkov na konci sezóny nemá výpovednú hodnotu o tom, kto a ako dlh v tej-ktorej sezóne vytvoril.

   

Dovetok z júna 2020:  Bývalý niekoľkoročný riaditeľ a predseda predstavenstva v jednom rozhovore po rokoch spomínal na svoju éru a za jednu zo svojich najväčších chýb označil krok, keď začiatkom roka 2008 z klubu odišiel, lebo mal mladú rodinu a musel sa starať o firmu a klub prenechal časti akcionárov. Údajne na to klub poriadne doplatil a údajne niektorí ľudia asi nepochopili, že na hokeji sa nedá zarábať. Takže sme sa paradoxne dozvedeli, že jeho najväčšou chybou nebolo absolútne bezprecedentné odvolanie trénera po semifinále play-off v sezóne 2005/2006. K jeho koncu začiatkom roka 2008 došlo naozaj, ale hlavný dôvod bol taký, že bol jednoducho v koncoch a to hneď z niekoľkých dôvodov. Dá sa to bez problémov doložiť a niečo o tom sa dá nájsť aj v predchádzajúcim článkoch na tomto webe. Okrem toho v tom rozhovore zabudol povedať, že z predstavenstva síce odišiel, ale hneď na tom istom valnom zhromaždení prešiel do dozornej rady, teda do najvyššej kontrolnej pozície a keď teda bola najväčšia chyba, že klub prenechal akcionárom, prečo za celý čas z pozície šéfa dozornej rady neodvolal celé predstavenstvo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Naďalej mal totiž o všetkom prehľad a od svojej príbuznej, ktorá v klube zostala a cez ktorú prechádzali klubové financie vedel, že tam naozaj nosíme svoje vlastné peniaze. Stačí doložiť, aké mal klub výdaje a príjmy za január - apríl 2008. Za dve tretiny sezóny 2007/2008 minul náš predchodca čo sa dalo (už v októbri 2007 si od nás požičal 100 tis.korún na elektriku, samozrejme s návratnosťou nikdy) a na nás zostala najťažšia tretina sezóny, keď už boli len minimálne príjmy, ale náklady kulminovali, lebo hráči mali zmluvy na 12 mesiacov, aj keď sa už väčšinu marca a celý apríl nehralo. A už ani nehovoriac o rozbitých vzťahoch, problémoch v kabíne, exekúciach, súdnych sporoch, atď. Žiaľ opäť sa potvrdilo, že dostať sa cez vlastné ego je u niektorých ľudí mission impossible...