Články

Údajné dôvody záujmu o prevod mládeže z HC na MMHK

12.03.2014 11:41
    V máji 2012 sme súhlasili s prevodom mládežníckych licencií z HC Nitra na novozaložené občianske združenie MMHK Nitra a zároveň sme sa dobrovoľne zaviazali, že nebudeme vstupovať do stretnutí zástupcov MMHK s rodičmi, na ktorých im malo byť vysvetlené, prečo dochádza k zmene...

Čo predchádzalo prevodu licencií z HC na MMHK

27.02.2014 10:20
    V marci 2012 sme obdržali požiadavku Licenčnej komisie SZĽH, aby sme na základe podnetu HK Nitra zdokladovali úhrady za súťažné mládežnícke licencie z júla 2009. V súvislosti s tým sme sa neoficiálne dozvedeli, že HK Nitra žiada o vrátenie mládežníckych licencií,...

Spolupráca mužov a mládeže alebo ako to bolo naozaj

25.02.2014 11:39
    Už v minulosti sme na predchádzajúcej stránke hcnitra.sk vysvetľovali dôvody oddelenia mládeže od mužov, priestor sme tomu venovali aj na tejto stránke a preto sa tým teraz nebudeme detailne zaoberať. Okrem spomínaných dôvodov sme postupne nadobudli aj presvedčenie, že...

Prečo došlo po oficiálnom osamostatnení mládeže aj k faktickému

16.02.2014 11:36
    V predchádzajúcom článku sme sa venovali dôvodom oficiálneho oddelenia mužov, mládeže a prevádzky. Zámerne píšeme "oficiálneho", pretože na začiatku sezóny 2009/2010 klub riadili členovia predstavenstvev HK a HC spoločne, aj keď každý zastrešoval oblasť, ktorá mu podľa...

Sezóna 2008/2009, situácia po nej a prevod mládeže na HC

07.02.2014 11:34
    Sezónu 2008/2009 sme začínali ako nové predstavenstvo vo veľmi zlej ekonomickej situácii, pretože zostali neuhradené niekoľkomiliónové záväzky z predchádzajúcej sezóny. Pre niekoho to možno nebolo nič zvláštne, pretože v tých časoch nebol po sezóne na nule žiadny klub, ale v...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Aktuality

Vitajte na našom novom webe

26.11.2013 08:55
Spustili sme novú internetovú prezentáciu. Pôvodnú stránku nájdete v archíve.  

Naši partneri