Máj 2007 - január 2008

29.12.2013 16:22

    Situácia pred sezónou 2007/2008 bola opísaná v predchádzajúcom článku. Spory, narušené vzťahy, finančné problémy, ale stačil iba náznak oživenia a už sa zase mediálne avizovalo, s kým všetkým sa jedná o sponzoringu, opäť sa používali pre Nitru skoro už tradičné vyhlásenia, ako sa všetci v klube musia zomknúť, ako budú rozdelené kompetencie na jednotlivé sekcie a akí noví hráči prídu. Medzi iným bolo tiež oznámené, že na príchodoch niektorých hráčov má svoj podiel firma Palace plus, čo bola zaujímavosť, pretože dovtedy sa nestalo, aby sa nejaká firma podieľala na angažovaní hráčov. Taktiež bol oznámený nový generálny partner, ktorým sa stala firma Ardo. Do akciovky pribudlo šesť nových členov a všetko naozaj vyzeralo ako nový reštart klubu. Ako však neskôr vtedajší predseda predstavenstva pochopil, nie každá ruka bola v skutočnosti pomocnou. V kabíne sa hráči nebavili o ničom inom, ako o tom, kto z nich dostane aké auto, kto a koľko peňazí má dostávať, atď. Do mužstva pribudli hráči ako Lipiansky, Kováčik, Ševelev, Mastič, Lukas a ďalší, ale ich podmienky, o ktorých sa nejako dozvedeli ostatní hráči, spôsobili v kabíne iba ďalšie napätie. Diskusie na internetových fórach boli plné rôznych senzácií a zaručených správ, anonymne sa do nich zapájali aj niektoré osoby z prostredia klubu, až nakoniec vedenie rozhodlo o pozastavení diskusie na klubovej stránke. Bol ešte len august 2007, teda mesiac do začiatku ligy, ale kabína už bola vnútorne rozložená. Už v polovici septembra bol po 4.kole odvolaný tréner Dornič, čo sa zrejme stalo zatiaľ neprekonaným rekordom extraligy. Bola angažovaná trénerská dvojica Rostislav Vlach a Jan Neliba. Predseda predstavenstva Ján Plandora reagoval v obsiahlom článku na šírenie fám o manipulácii zápasov a o tom, že klub ovládli ľudia, ktorí chcú svoje vlastnícke práva zneužívať vo svoj prospech. V tom istom čase bol obvinený z lúpežného prepadnutia hráč T.S.. Začiatkom októbra rozviazal hráč Ján Lipiansky zmluvu s klubom pre jej neplnenie zo strany klubu, čo spôsobilo ďalší mediálny rozruch, ktorý zakončil šéf klubu verejným obvinením arbitrážnej komisie SZĽH z nemorálnosti. Do toho prišlo k verbálnemu útoku na rozhodcov po prehratom zápase s Popradom. Opäť nastal prievan v kabíne, hráči odchádzali a prichádzali. Bulvár sa na klube zabával z každej strany. V októbri sa z osobných dôvodov vzdal funkcie riaditeľa klubu Ing. Tibor Danáč, ale dalo sa tušiť, že hlavným dôvodom jeho odstúpenia po niekoľkých mesiacoch bola situácia v klube a nenaplnenie očakávaní, s ktorými do funkcie nastupoval. Do funkcie riaditeľa sa tak opäť vrátil Ján Plandora a v klube sa malo vytvoriť niekoľko sekcií, ktoré mali viesť niektorí akcionári. V októbri 2007 pán Plandora prvýkrát ponúkol funkciu predsedu predstavenstva Mariánovi Lukáčikovi a zároveň mu ponúkol polovicu svojich akcií za polovičnú cenu. Pán Lukáčik ponuku odmietol, ale súhlasil s funkciou šéfa marketingovej komisie. V novembri 2007 mal klub zablokované účty a štadión bol opäť pred odpojením od elektriny. Frustrujúca atmosféra v klube vrcholila a situácia začínala byť bezvýchodisková. O ďalší chod klubu prejavovalo záujem už iba zopár akcionárov a bolo jasné, že buď nastane postupná agónia alebo niekto z nich zoberie zodpovednosť na svoje plecia a pokúsi sa s tým niečo urobiť. Koncom roka 2007 preto Marián Lukáčik po rozhovoroch s ďalšími akcionármi súhlasil s prevzatím funkcie riaditeľa klubu, ale mal podmienku, aby bola táto funkcia zlúčená s funkciou predsedu predstavenstva a.s., nakoľko pozícia riaditeľa klubu nebola a nie je v HK a.s. právne vôbec zadefinovaná. Počtu klubových akcií a ich rozdelenia medzi jednotlivých akcionárov sa táto zmena vedenia nijako nedotkla. Na každom kroku bolo cítiť, že všetci v klube by už mali radi túto nevydarenú sezónu čo najskôr za sebou. Pár dní pred koncom roka skončil po vzájomnej dohode vo funkcii hlavného trénera Rostislav Vlach, ktorý dostal ponuku z rodného Zlína. Nový riaditeľ toto riešenie v podstate uvítal, pretože už v tom čase bol na neho vyvíjaný tlak od končiaceho vedenia klubu, aby trénerov Vlacha s Nelibom odvolal a nahradil ich iným nemenovaným trénerom. Bolo mu však jasné, že po expresnom septembrovom odvolaní trénera Dorniča si ďalšie podobné rozhodnutie klub nemôže dovoliť nielen z dôvodu ďalšieho zhoršenia obrazu klubu, ale aj z finančných dôvodov. Každá zmluva má totiž niekoľkomesačnú výpovednú dobu a taký luxus, aby boli v jednom čase na výplatnej listine štyria bývalí a dvaja noví tréneri, si klub v žiadnom prípade nemohol dovoliť. Preto pokračovala spolupráca s trénerom Janom Nelibom.

    Celá procedúra zmeny predstavenstva sa oficiálne ukončila zasadnutím valného zhromaždenia HK a.s. v januári 2008, kedy boli do vedenia akciovej spoločnosti zvolení Marián Lukáčik, Vladimír Daniška a Dušan Repa. Zmena vedenia klubu sa uskutočnila vo veľmi neštandardnom čase, teda nie po sezóne, ale práve v najťažšom období jej záverečnej časti, kedy kulminujú výdaje klubu, ale reklamné a sponzorské peniaze sú už skoro vyčerpané. V hokejových kruhoch je všeobecne známe, že finančné suchoty v kluboch začínajú okolo Vianoc, kedy je spravidla minutá väčšina financií. Nové vedenie vôbec netušilo do čoho ide, pretože ani akcionári nemali presný prehľad o stave ekonomiky a neskôr dostávalo otázky, prečo nedalo hneď urobiť audit, prípadne prečo nenechalo vtedajšie vedenie dokončiť sezónu alebo prečo nezverejnilo, v akom stave sa klub nachádzal. Treba povedať, že by to veľa vecí uľahčilo a aj z hľadiska prípadného vyvodzovania zodpovednosti by to bolo korektné a spravodlivé, ale v tých ťažkých a hektických časoch išlo novému vedeniu skôr o oživenie klubu, ktorý kolaboval po každej stránke, ako o hľadanie nejakých vinníkov. Samozrejme, bolo by oveľa pohodlnejšie nechať sezónu dokončiť pôvodné vedenie a naviac bolo jasné, že vzhľadom na stav klubu, prišla táto zmena dovtedajšiemu vedeniu veľmi vhod, ale situácia si vyžadovala okamžité zmeny. Nové vedenie však nechcelo prať bielizeň na verejnosti, pretože by to ešte viac poškodilo obraz klubu. Je preto paradoxné a zároveň smutné, že o niečo neskôr sa práve táto tolerantnosť niekomu hodila na presúvanie zodpovednosti.

    Záver sezóny bol ťažký po všetkých stránkach, ale pomohol novým ľuďom vo vedení klubu utvoriť si vlastný obraz a zorientovať sa, akým smerom by sa mal klub ďalej uberať. Viac sa o tom dočítate v ďalšom pokračovaní.