Júl 2003 - apríl 2006

12.12.2013 11:28

    Po neúspešnom vstupe do extraligovej sezóny 2003/2004 došlo už koncom septembra k odvolaniu trénera Juraja Boldiša a jeho nahradenie Rudolfom Uličným. Len pre zaujímavosť, pohľadávka trénera Boldiša bola klubom vyrovnaná až v marci 2010 na základe príkazu Pro Hokeja rovnako, ako to bolo v prípade trénera Žišku. Na tom istom zasadnutí prezídia sa vzdal funkcie generálneho manažéra Ivan Hrtús, ale po presviedčaní členmi prezídia si to rozmyslel a vo funkcii pokračoval. Podľa neskorších vlastných slov vraj už vtedy vedel, že sa v nej konca sezóny nedočká. A naozaj, už o niekoľko týždňov po uvedenom zasadnutí, dostal I. Hrtús od riaditeľa neoficiálnu ponuku na odchod z funkcie výmenou za externú manažérsku spoluprácu s klubom, ak jeho odchod prebehne bez "rušivých mediálnych vystupovaní". Keďže na to I.Hrtús nereflektoval, pretože podľa vlastných slov nechápal, prečo má robiť viac-menej rovnakú prácu pre klub, ale už mimo klubu, bol z funkcie v polovici novembra odvolaný s oficiálnym odôvodnením, že svoju funkciu nezvládol a jeho práca je "absolútne nulová". V decembri 2003 bol predstavený nový generálny manažér, ktorým sa stal Ľubomír Dobrý. Keďže podmienkou Pro Hokeja bola transformácia klubu na obchodnú spoločnosť od sezóny 2004/2005, prezídium rozhodlo o založení akciovej spoločnosti HKm Nitra a.s. a poverilo riaditeľa spísaním notárskej zápisnice na založenie HKm Nitra a.s.. Bolo rozhodnuté, že mládež bude ponechaná v občianskom združení HKm s tým, že občianske združenie bude jedným z akcionárov a.s.. Sezónu 2003/2004 klub ukončil na 9.mieste, čím splnil športový cieľ, ktorým bola záchrana v extralige. Potešiteľná bola aj skutočnosť, že klub zaznamenal priemer 2800 divákov na zápas, čo znamenalo 3.miesto v návštevnosti extraligy. Okrem toho sa klub v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi začal viac profesionalizovať, pracoval na svojom marketingu, viac oslovoval sponzorov, začal pracovať s fanúšikmi, zriadil novú web stránku a snažil sa o skultúrnenie prostredia na štadióne či už pre hráčov alebo divákov.

    V máji 2004 riaditeľ informoval prezídium o spísaní notárskej zápisnice o založení HKm Nitra a.s. a vyzval členov prezídia na kúpu akcií v nominálnej hodnote 50 tisíc slovenských korún za kus. Klub potreboval peniaze, pretože nemal uhradené záväzky z predchádzajúcej sezóny a do ďalšej chcel kúpiť niekoľko nových hráčov. Riaditeľ taktiež oboznámil prezídium o 25%-nom akcionárskom podiele občianskeho združenia HKm v novej a.s., s čím prezídium súhlasilo. Na web stránke klubu bola zverejnená výzva na upisovanie akcií spoločnosti HKm Nitra a.s., ktorá bola založená 11.mája 2004 zakladateľskou listinou a ktorej zakladateľom bolo občianske združenie HKm Nitra. Ešte začiatkom decembra sa na prezídiu hovorilo, že občianske združenie bude akcionárom HKm Nitra a.s. Dňa 20.decembra 2004 však bola notárskou zápisnicou založená akciová spoločnosť s názvom Hokejový klub Nitra, a.s., pričom jej zakladateľmi bolo deväť súkromných osôb z radov členov prezídia klubu. Dôvodom tejto zmeny mohlo byť vtedajšie vymáhanie údajných pôžičiek veriteľmi z obdobia MHC (2001) a snaha o ochranu v prípade konkurzu Hkm o.z., aj keď údajné pôžičky sa neobjavili na jeseň 2004, ale táto téma sa na zasadnutiach prezídia objavovala už od roka 2002. Nech už bol dôvod akýkoľvek, občianske združenie Hkm Nitra medzi zakladateľov a ani neskôr medzi akcionárov HK Nitra a.s. nepatrilo a mládež sa dostala do rúk akciovej spoločnosti vlastnenej nie občianskym združením, ale súkromnými osobami. Pomerne paradoxne preto vyznievajú vyhlásenia niektorých z tých istých osôb o niekoľko rokov neskôr (2010-2012), že mládež prešla v roku 2009 z HK Nitra na HC Nitra iba účelovo, dočasne a bezplatne. Okrem toho, že v ďalších článkoch vysvetlíme, že to nie je úplná pravda, možno je namieste skôr otázka prevodu mládeže z HKm na HK práve v roku 2005. Naviac, zmluvnou podmienkou prevodu licencií bolo aj prevzatie záväzkov Hkm Nitra na HK Nitra. Keďže k ich úhrade došlo až o 5 rokov neskôr po podmienke Pro Hokeja v marci 2010, veritelia klubu sa mohli na vlastnej skúsenosti presvedčiť, že prevzatie záväzkov a ich úhrada sú dve rozdielne veci. Občianske združenie Hkm Nitra nakoniec zaniklo až v marci 2007 a to uznesením valného zhromaždenia o jeho dobrovoľnom rozpustení a zániku. Sezónu 2004/2005 klub dohral ešte pod hlavičkou občianskeho združenia HKm Nitra s mediálnym názvom HKm Dynamax Nitra a s deklarovaným rozpočtom 36 miliónov Sk. Sezóna bola špecifická výlukou v NHL a zo športového hľadiska dopadla pre klub veľmi dobre, nakoľko sa prebojoval do play-off extraligy, kde v 1.kole podľahol Košiciam. Napĺňanie rozpočtu však bolo veľmi problematické a aj keď riaditeľ na každom zasadnutí vyzýval členov prezídia na aktívnejší prístup k zabezpečovaniu príjmov pre klub, toto sa darilo stále menej. Zlej finančnej situácii klubu nepomohla ani krádež 900 tisíc korún z marca 2005, ktoré páchatelia odcudzili aj s trezorom. Naštartoval sa však divácky záujem a ten zároveň motivoval vedenie klubu k ďalšiemu navyšovaniu rozpočtu s cieľom pokúsiť sa o "trvalý" prienik do prvej štvorky extraligových klubov.

    Do sezóny 2005/2006 klub vstúpil už pod hlavičkou Hokejový klub Nitra a.s., s mediálnym názvom HK Dynamax Nitra a s výrazne navýšeným deklarovaným rozpočtom na úrovni 50 miliónov korún. Nebola predĺžená zmluva s trénerom Uličným a novým trénerom sa stal Antonín Stavjaňa. Káder zostal prakticky pohromade a bol posilnený o ďalších hráčov. Sezóna sa zapísala do histórie klubu víťazstvom v základnej časti extraligy, ziskom bronzových medailí, diváckym ošiaľom, ale aj kontroverzným odvolaním trénera Stavjaňu počas semifinálovej série play-off. S rozčarovaním sponzorov sa stretla aj skutočnosť, že klub im po sezóne vyfaktúroval navýšenú čiastku za play-off. Aj keď to klub neskôr stiahol, ukázalo sa, že tento krok bol z hľadiska ďalšej možnej spolupráce nešťastný. Tajnosťou neboli ani spory riaditeľa s predstaviteľmi generálneho sponzora firmou Eurovat, ktorej majitelia boli zároveň akcionármi klubu. Nedá sa povedať, že by iba toto boli dôvody, ale je fakt, že odvtedy sa už nepodarilo dať dohromady taký počet sponzorov.

    Stupňujúce sa rozpory a napätie vo vnútri klubu spôsobili, že akciová spoločnosť bola už po roku svojej existencie z hľadiska spolupráce akcionárov s klubom nefunkčná. Ani jednu sezónu nemal klub úplne vykrytý rozpočet a keďže náklady prevyšovali príjmy, do každej ďalšej vstupoval so záväzkami v miliónoch korún, ktoré sa viac-menej ďalej nabaľovali a ak sa aj podarilo zaplatiť niečo zo starých záväzkov, peniaze zase chýbali na konci sezóny. Nie je problém uviesť tu konkrétne čísla, ale dôležitejšia je skôr podstata problému. Akcionári žiadnej spoločnosti nie sú a nikdy neboli viazaní žiadnym právnym predpisom, ktorý by im okrem kúpy akcií prikazoval nosiť vlastné peniaze do spoločnosti. Je len na ich dobrej vôli a možnostiach, či klub (firmu) nejako podporia alebo nie. A práve tu urobil klub zásadnú chybu už pri zakladaní akciovej spoločnosti, keď nenašiel spôsob, ako akcionárov už pri kúpe akcií zaviazať k podpore, napr. objednávkou reklamy. Ale ak teda väčšina akcionárov neplnila v plnom rozsahu nejaké svoje nepovinné prísľuby pomoci, bolo prezieravé opakovane s nimi počítať do príjmov, napínať rozpočet a potom ich obviňovať, že ho nepomáhajú napĺňať? Samozrejme v opačnom prípade by muselo vedenie ubrať ciele a priznať, že predpokladané príjmy nepokrývajú predpokladané výdaje. Pri hodnotení minulosti sa často spomína, že klub síce vytvoril dlhy, ale vyzdvihuje sa, čo všetko v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami dosiahol a vybudoval. Áno, nepochybne je to výrazná stopa, ktorú po sebe to obdobie lock-outovej a následne prvej medailovej sezóny zanechalo hlavne v pamäti fanúšikov. Ale na druhej strane je na zváženie, či je naozaj rozumné, aby klub aj naďalej išiel za každú cenu cez hranu, po ktorej sa roky nevie finančne, vzťahovo ani ľudsky spamätať. V tých časoch by bolo takéto uvažovanie označené za neprajnícke a málo odvážne, ale dnes by s týmto konštatovaním zrejme súhlasili aj tí najskalnejší fanúšikovia, keby vtedy vedeli, čo všetko klub čaká v ďalších sezónach. Iste, žiadny funkcionár - a zvlášť v Nitre - nechce robiť iba priemerný hokej, ale mal by mať trpezlivosť a cit pre odhad, kedy má klub na úspech zaútočiť a tiež kedy treba útok prezieravo vypustiť.