Hokej v Nitre na začiatku milénia

10.12.2013 10:25

    Nitriansky hokej zastrešovali počas jeho novodobej histórie rôzne subjekty. Od roku 1993 to bolo občianske združenie s názvom Mestský hokejový club Nitra ( MHC Nitra ), ktoré vystupovalo pod rôznymi mediálnymi názvami. Po vypadnutí z extraligy v roku 1999 odstúpil dovtedajší sponzor Plastika a od júla 1999 klub viedlo prezídium na čele s prezidentom, ktorým bol vtedajší viceprimátor Ing. Vladimír Baláž. Výkonným viceprezidentom bol Milan Barto a riaditeľom klubu Ladislav Moravec. V januári 2001 sa prezídium MHC uznieslo, že pre prípad postupu seniorov do extraligy v sezóne 2001/2002, bude iniciovať vznik nového občianskeho združenia HKm Nitra za účelom vykonávania športovej činnosti v extraligových podmienkach. Ďalej, z dôvodu vytvorenia možnosti na jednoduchší vstup ďalších sponzorov, prezídium rozhodlo o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá mala zastrešovať profesionálnu športovú činnosť v oblasti ľadového hokeja. Prezídium zároveň rozhodlo o vzniku prípravného výboru v zložení JUDr. Juraj Bizoň, Milan Barto a Ladislav Moravec, ktorý mal zrealizovať založenie týchto subjektov.

    Postup do extraligy bol úspešne dosiahnutý a v apríli 2001 boli na návrh JUDr.Bizoňa uskutočnené personálne zmeny, keď prezídium zvolilo do funkcie riaditeľa Vladimíra Paštinského a do funkcie generálneho manažéra Ladislava Moravca. Niekde do obdobia rokov 2000-2001 sa datujú aj kontroverzné pôžičky, ktoré mali byť klubu údajne poskytnuté a ktoré boli v ďalších rokoch predmetom súdnych sporov. Do extraligovej sezóny 2001/2002 vstúpil nitriansky hokej pod hlavičkou občianskeho združenia s názvom Hokejový klub mesta Nitra (v skratke Hkm Nitra). Klub viedlo prezídium na čele s prezidentom Ing. V.Balážom. Zároveň v auguste 2001 vznikol subjekt s názvom HKm Nitra, s.r.o., ktorého jediným spoločníkom bolo práve novozaložené občianske združenie Hkm Nitra. Konateľmi s.r.o. boli Ing. L.Marenčák, L.Moravec a V.Paštinský. Sezóna však nezačala dobre a už v októbri 2001 prezídium odvolalo trénera Dušana Žišku. Tu trochu odbočíme, pretože kauza jeho výpovede sa napokon ťahala neuveriteľných 8,5 roka ! Vtedajší funkcionári totiž dali trénerovi výpoveď neprávoplatne a tak nasledoval dlhoročný súdny spor, ktorého konca sa žiaľ pán Žiška už nedožil. Klub bol v spore neúspešný, ale vysporiadanie sa ešte ďalej naťahovalo a konečný účet tak bol nakoniec trojnásobný. K vysporiadaniu s pozostalými po pánovi Žiškovi došlo až začiatkom marca 2010 na základe rozhodnutia Pro Hokeja, pričom treba povedať, že pozostalí na základe dohody klubu odpustili 50% dlhu. Sezóna 2001/2002 nakoniec dopadla zle a klub z extraligy vypadol. Situáciou sa v apríli 2002 najskôr zaoberalo prezídium, ktoré k tomu vydalo vyhlásenie. Následne bolo na horúcom valnom zhromaždení spojenom s protestami zvolené nové prezídium a k zmene došlo aj na poste riaditeľa klubu, keď Vladimíra Paštinského vystriedal Ing. Ladislav Marenčák. Členmi výkonného vedenia klubu sa stali Ing. Vladimír Baláž, Milan Barto a Ing. Jozef Chrenko. Z funkcie generálneho manažéra bol odvolaný L.Moravec. Finančná situácia klubu bola podľa vtedajších informácií katastrofálna a len záväzky voči hráčom údajne predstavovali sumu okolo 3 milióny slovenských korún. V tom období bolo tiež rozhodnuté o likvidácii MHC Nitra, čo sa malo udiať na valnom zhromaždení v júli 2002. Koncom roka 2002 sa JUDr.Bizoň vzdal funkcie likvidátora MHC Nitra, do ktorej bol na vlastnú žiadosť ustanovený v lete 2002 a tento subjekt sa aj po viac ako 10 rokoch ešte stále nachádza v registri občianskych združení. Po športovej stránke bola sezóna 2002/2003 úspešná a nitriansky hokej po roku opäť postúpil do extraligy. Po nehokejovej stránke ju však sprevádzali rôzne spory a kontroverzné udalosti, ktoré nielenže nevrhali dobré svetlo na kompetentnosť a profesionalitu vedenia, ale ešte viac naštrbovali - už aj tak nie práve najlepší - obraz hokejového klubu. Na niektoré upozorňujú nasledovné linky - máj 1, máj 2, júl, august 1, august 2, október, november 1, november 2. Ako vidieť, toto obdobie, nakoniec ako aj väčšina ďalších, sa vyznačovalo nejednotnosťou, skupinkárstvom a osobnými spormi. Klub bol skoro celú sezónu bez generálneho manažéra a až v januári 2003 sa ním stal bývalý úspešný hokejista Ivan Hrtús. V apríli 2003 na základe návrhu JUDr.Bizoňa odvolalo prezídium z funkcií prezidenta klubu Ing. V.Baláža a člena výkonného vedenia M.Barta. Aj tento záverečný akt sezóny sa však niesol v jej dovtedajšom duchu a s mediálnou dohrou. Prezídium taktiež rozhodlo, že výkonné vedenie bude mať zloženie Ing. L.Marenčák (riaditeľ), I.Hrtús (generálny manažér), Ing. M.Pupák, Ing. J.Chrenko a JUDr. J.Bizoň (členovia prezídia). Už v júni 2003 však odstúpil z funkcie riaditeľa Ing. Marenčák a 1.júla 2003 sa riaditeľom Hkm Nitra stal Ing. Ján Plandora. Do extraligovej sezóny 2003/2004 klub opäť vstúpil pod hlavičkou občianskeho združenia Hkm Nitra.