Články

Porovnanie rozpočtov HC Nitra a MMHK Nitra

08.09.2014 11:45
    Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich článkoch, jedným z medializovaných dôvodov vzniku občianskeho združenia MMHK Nitra bol údajne aj záujem vedenia mesta v zastúpení osobou primátora, na väčšej transparentnosti vo financovaní mládežníckeho hokeja. Boli sme teda zvedaví, čo to...

Občianske združenie verzus akciová spoločnosť a porovnanie po dvoch sezónach

21.05.2014 11:43
    Zmena prevádzkovateľa nitrianskej hokejovej mládeže sa udiala v lete 2012, kedy sa ukončila dlhotrvajúca kampaň a dovtedajší držiteľ mládežníckych licencií HC Nitra bol prakticky donútený súhlasiť s "odovzdaním" mládeže. Ak už sa mala mládež prevádzať pod iný subjekt, jej...

Vysvetlenie prevzatia záväzkov z HC na MMHK

19.03.2014 11:42
    Je všeobecne známe, že na procese zmeny držiteľa mládežníckych licencií sa podieľali aj niektorí predstavitelia mesta Nitra. Dňa 2. júla 2011 zverejnil spravodajský portál sme.sk a dňa 4. júla 2011 aj regionálne noviny vyjadrenie primátora mesta, že „Do budúcna chceme smerovať...

Údajné dôvody záujmu o prevod mládeže z HC na MMHK

12.03.2014 11:41
    V máji 2012 sme súhlasili s prevodom mládežníckych licencií z HC Nitra na novozaložené občianske združenie MMHK Nitra a zároveň sme sa dobrovoľne zaviazali, že nebudeme vstupovať do stretnutí zástupcov MMHK s rodičmi, na ktorých im malo byť vysvetlené, prečo dochádza k zmene...

Čo predchádzalo prevodu licencií z HC na MMHK

27.02.2014 10:20
    V marci 2012 sme obdržali požiadavku Licenčnej komisie SZĽH, aby sme na základe podnetu HK Nitra zdokladovali úhrady za súťažné mládežnícke licencie z júla 2009. V súvislosti s tým sme sa neoficiálne dozvedeli, že HK Nitra žiada o vrátenie mládežníckych licencií,...
1 | 2 | 3 >>

 

Aktuality

Vitajte na našom novom webe

26.11.2013 08:55
Spustili sme novú internetovú prezentáciu. Pôvodnú stránku nájdete v archíve.  

Naši partneri