Články

Porovnanie rozpočtov HC Nitra a MMHK Nitra

08.09.2014 11:45
    Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich článkoch, jedným z medializovaných dôvodov vzniku občianskeho združenia MMHK Nitra bol údajne aj záujem vedenia mesta v zastúpení osobou primátora, na väčšej transparentnosti vo financovaní mládežníckeho hokeja. Boli sme teda zvedaví, čo to...

Občianske združenie verzus akciová spoločnosť a porovnanie po dvoch sezónach

21.05.2014 11:43
    Zmena prevádzkovateľa nitrianskej hokejovej mládeže sa udiala v lete 2012, kedy sa ukončila dlhotrvajúca kampaň a dovtedajší držiteľ mládežníckych licencií HC Nitra bol prakticky donútený súhlasiť s "odovzdaním" mládeže. Ak už sa mala mládež prevádzať pod iný subjekt, jej...

Vysvetlenie prevzatia záväzkov z HC na MMHK

19.03.2014 11:42
    Je všeobecne známe, že na procese zmeny držiteľa mládežníckych licencií sa podieľali aj niektorí predstavitelia mesta Nitra. Dňa 2. júla 2011 zverejnil spravodajský portál sme.sk a dňa 4. júla 2011 aj regionálne noviny vyjadrenie primátora mesta, že „Do budúcna chceme smerovať...

Údajné dôvody záujmu o prevod mládeže z HC na MMHK

12.03.2014 11:41
    V máji 2012 sme súhlasili s prevodom mládežníckych licencií z HC Nitra na novozaložené občianske združenie MMHK Nitra a zároveň sme sa dobrovoľne zaviazali, že nebudeme vstupovať do stretnutí zástupcov MMHK s rodičmi, na ktorých im malo byť vysvetlené, prečo dochádza k zmene...

Čo predchádzalo prevodu licencií z HC na MMHK

27.02.2014 10:20
    V marci 2012 sme obdržali požiadavku Licenčnej komisie SZĽH, aby sme na základe podnetu HK Nitra zdokladovali úhrady za súťažné mládežnícke licencie z júla 2009. V súvislosti s tým sme sa neoficiálne dozvedeli, že HK Nitra žiada o vrátenie mládežníckych licencií,...

Spolupráca mužov a mládeže alebo ako to bolo naozaj

25.02.2014 11:39
    Už v minulosti sme na predchádzajúcej stránke hcnitra.sk vysvetľovali dôvody oddelenia mládeže od mužov, priestor sme tomu venovali aj na tejto stránke a preto sa tým teraz nebudeme detailne zaoberať. Okrem spomínaných dôvodov sme postupne nadobudli aj presvedčenie, že...

Prečo došlo po oficiálnom osamostatnení mládeže aj k faktickému

16.02.2014 11:36
    V predchádzajúcom článku sme sa venovali dôvodom oficiálneho oddelenia mužov, mládeže a prevádzky. Zámerne píšeme "oficiálneho", pretože na začiatku sezóny 2009/2010 klub riadili členovia predstavenstvev HK a HC spoločne, aj keď každý zastrešoval oblasť, ktorá mu podľa...

Sezóna 2008/2009, situácia po nej a prevod mládeže na HC

07.02.2014 11:34
    Sezónu 2008/2009 sme začínali ako nové predstavenstvo vo veľmi zlej ekonomickej situácii, pretože zostali neuhradené niekoľkomiliónové záväzky z predchádzajúcej sezóny. Pre niekoho to možno nebolo nič zvláštne, pretože v tých časoch nebol po sezóne na nule žiadny klub, ale v...

Dôvody vzniku HC Nitra a.s.

18.01.2014 11:33
    Do sezóny 2005/2006 vstúpil prvýkrát nitriansky hokejový klub ako akciová spoločnosť. Jej zakladajúcimi členmi bolo 11 osôb, z ktorých časť pôsobila už v HKm Nitra, od ktorého HK Nitra a.s. získal hokejové licencie a ktorý išiel o niekoľko rokov neskôr do likvidácie. Akcionári zo...

Prečo snaha o Nový začiatok

05.01.2014 11:31
    Pri tejto téme je potrebné vrátiť sa o niekoľko rokov späť. V januári 2005 vznikol nový subjekt Hokejový klub Nitra, a.s., ktorého akcionármi sa stala časť členov prezídia HKm Nitra a počas leta 2005 sa stal tento subjekt nadobúdateľom súťažných licencií v ľadovom hokeji, ako...
1 | 2 >>